Với sứ mệnh mang đến “những điều xanh” và cách thức sử dụng thông minh, Gabby ra đời.

Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn R&D những sản phẩm đầu tiên.

Rất mong mọi người đón đợi.